Skip to content

DOTAZ: Dobrý den, jsem na mateřské dovolené a přivydělávám si výrobou netradičních šperků. Prodávám je nejčastěji přes internet, ale mívám stánky i na různých řemeslných trzích. Před Vánoci jsem měla velkou zakázku od jednoho pána v hodnotě asi 15.000,- Kč. Měl to být dárek pro manželku. Komunikovali jsme hlavně přes email, občas telefonicky, zaplatil zálohu 5.000,- Kč, domluvili jsme se, že zbytek zaplatí po obdržení zboží. Hotové šperky jsem mu odeslala a obdržení balíčku mi potvrdil emailem, ale když jsem ho požádala o doplacení zbylé částky, přestal najednou komunikovat. Písemnou smlouvu spolu nemáme. Jak mám postupovat?

Podejte žalobu

Pokud s vámi zákazník přestal komunikovat a vy nemáte jinou možnost, jak se svých práv domoci, pravděpodobně vám nezbyde nic jiného, než se obrátit na soud. Je zbytečné s tím dále otálet, protože vám běží tříletá promlčecí lhůta, po jejímž uplynutí může dlužník uplatnit námitku promlčení. Během řízení před soudem se však běh této lhůty zastavuje.

Před podáním žaloby k soudu je vhodné také dlužníka oficiálně písemně vyzvat ke splnění povinností. Jedná se o takzvanou předžalobní výzvu a její zaslání dlužníkovi má vliv na pozdější přiznání nákladů řízení před soudem.

Co je potřeba?

V žalobě potřebujete uvést identifikační údaje dlužníka, tedy celé jméno, bydliště a případně datum narození nebo rodné číslo. V žalobě uvedete všechny okolnosti Vašeho případu a přiložíte k ní důkazy. Dejte si pozor na to, že důkazní břemeno v tomto případě leží na vás, což znamená, že musíte prokázat, že vám dotyčný peníze opravdu dluží a to v částce, kterou požadujete.

Nachystejte si důkazy!

Vzhledem k tomu, že jste neuzavřeli písemnou smlouvu příště je lepší smlouvu sepsat), bude dokazování z vaší strany komplikovanější, a bylo by na místě zvážit, zda se neobrátit na právníka. I při absenci písemné smlouvy však můžete jako důkazy navrhnout např. emaily s dlužníkem (domluva na zakázce, potvrzení balíčku, výzvy k zaplacení atd.), vyčíslení ceny šperků, fakturu za materiály na zhotovení šperků, výpis z účtu se zaplacenou zálohou, výpis z telefonních hovorů s dlužníkem, dodejku… případně pokud máte nějakého svědka, můžete navrhnout jeho výpověď. Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, po právní moci rozsudku bude mít dlužník možnost svůj dluh splnit dobrovolně. Pokud tak neučiní, rozsudek se stane vykonatelným a vy budete mít možnost využít služeb exekutora. Promlčecí lhůta pro právo přiznané rozsudkem je deset let.

Na závěr lze jenom doporučit, abyste z důvodu usnadnění dokazování, v budoucnu v podobných případech se svými zákazníky uzavírala smlouvy písemně.

Pokud si nejste jistí ohledně podání žaloby na dlužníka, neváhejte kontaktovat naší advokátní kancelář CIKR, kde vám rádi s žalobou i dalším postupem poradíme.

 

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ