Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Změny týkající se příspěvku na bydlení

Příspěvek na bydlení je jednou z dávek státní sociální podpory. Cílem této dávky je pokrýt část nákladů souvisejících s bydlením. V roce 2022 došlo ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí k návrhu zásadních změn, které měly za cíl zjednodušit získání tohoto příspěvku. Poslanecká sněmovna tyto návrhy změn, které jsou součástí novely zákona o státní sociální podpoře, schválila dne 24. 6. 2022. K hlavním změnám patří možnost online podání, zjednodušený formulář, méně časté a snadnější dokládání nákladů na bydlení a příjmů domácnosti i poskytnutí příspěvku na dobu neurčitou.

O příspěvek na bydlení může zažádat vlastník bytu, nájemce nebo podnájemce bytu, nebo také osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemene) a pro rok 2022 také vlastník stavby pro individuální nebo rodinnou rekreaci.

Schválení příspěvku na bydlení závisí na splnění dvou podmínek:

  • Náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny
  • 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

Od 1. 7. 2022 je možné o příspěvek na bydlení zažádat zjednodušeným online formulářem a pro posuzování nároků na získání příspěvku by také nově měly stačit pouze kopie místo originálních dokumentů. To vede k tomu, že administrativa vyřízení příspěvku bude tak mnohem méně náročná.

Další velkou změnou u příspěvku na bydlení je, že doposud bylo nutné žádat o příspěvek každoročně, zatímco nyní bude stačit podat žádost pouze jedenkrát s platností na dobu neurčitou a následně obdržíte peníze pravidelně každý měsíc.

Pro získání příspěvku na bydlení bylo také nutné, aby žadatelé každoročně doložili vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení, kdy tato povinnost dokládat vyúčtování pro úřad práce od 1. 7. 2022 odpadá.

Změna se dotkla i povinnosti dokládání příjmů domácností, které musely být prokazovány čtvrtletně. Nově bude od 1. 10. 2022 stačit doložení příjmů pouze pololetně a nebude je nutné rozepisovat na položky.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ