Skip to content

Dle občanského zákoníku patří mezi práva i povinnosti rodiče určit místo bydliště dítěte, přičemž toto rozhodnutí patří mezi jednu z podstatných věcí při výkonu rodičovské odpovědnosti. Každý rodič má právo a povinnost určit místo, kde bude jeho dítě s výhradou změny okolnosti trvale žít. V případě, že rodiče dětí žijí spolu, nejedná se o nijak závažný problém. Jak ale postupovat v případě, že s přestěhováním dítěte nesouhlasí rodič, kterému po rozvodu nebo rozchodu dítě nebylo svěřeno do péče?

Dohoda o bydliště dítěte

Nejlepším řešením samozřejmě je, když jsou rodiče schopni se civilizovaně dohodnout v zájmu svého potomka, bohužel jsou časté případy, kdy je změna bydliště dítěte ze strany jednoho rodiče vůči druhému šikanózní, nebo naopak jeden rodič druhému brání se přestěhovat s dítětem jenom kvůli malicherným důvodům.

Pojďme se tedy společně podívat na nejčastější důvody, které vedou ke změně bydliště rodiče, který má dítě v péči:

1) objektivní nutnost: například dojde k vypršení nájemní smlouvy

2) ekonomické důvody: náklady na bydlení v dosavadním místě se staly neúnosnými

3) pracovní důvody: získání zajímavé práce (ať už finančně nebo profesně), stěhování se do města s nižší nezaměstnaností

4) osobní důvody: následování nového partnera, založení nové rodiny

5) rodinné důvody: stěhování se za rodinou, do místa, kde má rodič větší osobní vazby

Změna bydliště dítěte

Se změnou bydliště pochopitelně přichází následky nejenom pro dítě samotné, ale i pro rodiče, do jehož péče dítě svěřeno nebylo. Vždy samozřejmě záleží na tom, za jakých okolností došlo ke změně bydliště a o jak velkou změnu šlo. V této souvislosti je vždy potřeba vždy střízlivě posoudit, do jaké míry změna bydliště dítěte zkomplikuje možnost výkonu rodičovské odpovědnosti druhého rodiče.

Nesouhlas jednoho z rodičů

Pokud rodič, který nemá dítě ve své péči, se změnou místa bydliště dítěte nesouhlasí, nebo vůbec nedostal možnost se na rozhodování podílet, může se obrátit na soud, aby v této záležitosti rozhodl. S výjimkou situací, kdy došlo ke změně místa bydliště bez vědomí jednoho z rodičů, je předpokladem pro podání návrhu k soudu skutečnost, že se rodiče pokusili o dohodu, že otázku místa bydliště dítěte společně řešili a ke společnému řešení nedospěli.

Nejlepší řešení pro dítě

Při svém rozhodování by soud měl především hodnotit, jaké řešení nejlépe odpovídá zájmům dítěte, a je-li to možné, měl by přihlédnout i k názoru dítěte. Tyto dvě skutečnosti – zohlednění názoru dítěte a objektivní zjištění, co je pro dítě nejlepší, by měly zajistit, že bude rozhodnuto především v jeho zájmu.

Ještě před změnou místa bydliště se na soud mohou obrátit oba rodiče. Podle strany, kterou zastávají, se logicky jeden rodič dožaduje, aby soud určil jako bydliště dítěte novou adresu, druhý rodič žádá, aby se bydliště dítěte neměnilo.

Rozhodnutí soudu

Po změně místa bydliště dítěte se ovšem jedná o značně složitější situaci, která se dá vyřešit třemi různými způsoby. V prvním případě soud může určit, že místem dítěte je stávající nové místo bydliště (toto může určit jenom jako reakci na návrh rodiče, který se změnou bydliště nesouhlasí, soud nerozhoduje „jenom tak“, bez příslušného podání). Dále může soud shledat, že ke změně bydliště dojít nemělo a určí, že místem bydliště dítěte zůstává původní bydliště. Znamená to, že soud schválil návrh rodiče, který s touto změnou nesouhlasil. Poslední možností je, že soud jako místo bydliště dítěte určí bydliště rodiče, který podal návrh, tedy rodiče, do jehož péče dítě nebylo svěřeno. Opět za předpokladu, že by to rodič navrhl. Tím by ale fakticky došlo k rozhodnutí o změně péče o dítě.

Naše kancelář má za sebou dlouholeté zkušenosti se soudními spory z oblasti rozvodů, svěření dítěte do péče, určení výše výživného i z oblasti výše popsané změny bydliště dítěte (mluvíme zde o rodinném právu). Ať už jste na jakékoliv straně sporu a máte pocit, že se na vás a Vašem dítěti páchá křivda, neváhejte se nás kontaktovat.

 

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ