Skip to content

Se spolumajitelem sousedního domu jsme kdysi postavili mezi pozemky společnými silami opěrnou zeď, která naše pozemky odděluje. Ta, ale nyní praská, a bude třeba jí opravit nebo postavit novou. Nejsem si ale jistý čí zeď vlastně je a kdo by měl opravu financovat?

Zdeněk M., Blatná

Občanský zákoník takovouto situaci definuje jako tzv. rozhradu v podobě společné zdi. V ust.§1024 odst.2 pak občanský zákoník blíže upravuje užívání společné zdi tak, že každý ze spoluvlastníků může společnou zeď užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a také v ní může zřídit výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Zároveň však nesmí učinit nic, co by zeď ohrozilo nebo překáželo sousedovi v užívání jeho části. Pokud je tedy zeď opravdu společná, můžete ji užívat dle shora uvedeného pravidla.

Užívání jsme si přiblížili, ale jaká je tedy povinnost k údržbě společné zdi? Vlastníci rozhrady nemají povinnost znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození škoda sousedovi.

Vystavění rozhrady je tedy zcela dobrovolnou záležitostí vlastníka a zákon neukládá žádnou povinnost zeď obnovit nebo udržet., pokud to však není nutné k zabránění vzniku újmy na sousedním pozemku v důsledku poškození rozhrady. Tedy pokud by Vám zbořením zdi hrozila nějaká škoda, povinnost k údržbě dána bude.

Dalším důvodem pro stanovení povinnosti udržet nebo obnovit rozpadlou zeď by byl dán v případě, že by se poté hranice mezi Vašimi pozemky stala neznatelnou, tedy nebylo by dobře možné určit, kde končí Váš pozemek a začíná pozemek souseda. Pokud by nastala situace, že hranice mezi pozemky je neznatelná či pochybná, má každý ze sousedů právo, aby soud určil hranici podle tzv. poslední pokojné držby, tedy podle toho, jaká byla hranice před zbortěním rozhrady.

Pokud bychom tedy pohlíželi na Vaši zeď jako společnou rozhradu, pak by bylo vhodné posoudit, jaká újma Vám i Vašemu sousedovi hrozí v případě, že by se zeď zbortila a následně vyzvěte souseda k tomu, abyste společnými silami, zeď opět dali popořádku. Co se financování týče, uplatní se pravidlo, že náklady na opravu si ponesete rovným dílem. Pro případ, že by soused odmítl zeď opravit, můžete zeď opravit na vlastní náklady, a ty následně vymáhat po Vašem sousedovi, případně i soudní cestou. Pokud by už ke zbortění zdi došlo a Vám vznikla škoda, můžete se náhradu takto vzniklé újmy požadovat po Vašem sousedovi.

Sousedské spory nejsou ničím neobvyklým a nepříjemní nebo bezohlední sousedi Vám mohou pořádně zkomplikovat život. Existuje naštěstí množství právních nástrojů, kterými se lze účinně bránit. Nelze než doporučit, abyste si případný výběr nové lokality pro Vaše bydlení důkladně promysleli, nicméně pro případ, že by se v budoucnu vyskytl jakýkoliv problém se sousedem, vyhledejte kvalitní právní pomoc, která Vám s nežádoucím sousedem pomůže. Neváhejte se proto obrátit na Advokátní kancelář CIKR, kde Vám rádi s dalším postupem poradíme. Jsme specialisté v oblasti nemovitostního práva.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ