Skip to content

Imigrační právo

Imigrační právo

Imigrační právo

AZYL, EXTRADICE, TRVALÝ POBYT, PRACOVNÍ POVOLENÍ

AZYL, EXTRADICE, TRVALÝ POBYT, PRACOVNÍ POVOLENÍ

Poskytujeme právní služby a komplexní zastoupení ve veškerých pobytových řízeních (krátkodobé, dlouhodobé a trvalé pobyty), při vyřizování tzv. zaměstnaneckých karet, při azylových řízeních, apod. Dále pak klienty zastupujeme před správními orgány (mimo jiné) v rámci řízení o udělení státního občanství České republiky a při jednání s cizineckou policí. Vyřizujeme (mimo jiné) i pobytová oprávnění, jejichž účelem je sloučení rodiny, zabýváme se extradicí a vyhoštěním, poskytujeme právní pomoc k prodloužení víz (i za účelem podnikání) a v rámci odvolacího řízení poskytujeme právní služby při odmítnutí Vaší žádosti. Asistenci klientům zajišťujeme i při vyplňování a podávání veškerých typů pobytových žádostí.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit s imigračním právem?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

Imigrační právo je upraveno zákonem o pobytu cizinců na území České republiky a v jiných obecně závazných právních předpisech. Vývoj imigračního práva je zejména v posledních letech velmi dynamický a dochází tak k častým změnám, které jsou pro laickou veřejnost velice nepřehledné. Doporučujeme proto obrátit se na odborníka z řad naší advokátní kanceláře, který Vám pomůže ve všech krocích, které jsou s imigračním procesem spojeny. Předáme Vám neocenitelné rady, zkušenosti a znalosti, které jsme při své praxi získali.

 

V azylovém zákonu najdeme azyl definován jako právo státu umožnit cizinci, který je pronásledován, vstoupit na jeho území a zažádat o povolení k pobytu. O udělení azylu rozhoduje Ministerstvo vnitra, ke kterému cizinec podá návrh na zahájení řízení o udělení azylu, a do 90 dnů od jeho zahájení obdrží rozhodnutí, zda azyl získal, či nikoliv.

Cizincům ze zemí Evropské Unie i mimo ní nabízíme právní poradenství a zastoupení jak u podání žádosti k získání trvalého pobytu, tak u všech dalších jednání, které tento proces provázejí. Klienty obvykle zastupujeme během celého řízení, není však problém připravit i jednotlivá podání. Naše služby zahrnují úvodní konzultaci, při které zhodnotíme, zda jsou splněny zákonné podmínky k získání pobytu, dále připravíme žádost spolu s jejím odůvodněním, účastníme se výslechů klienta a zastupujeme jej, dokud není vydáno finální rozhodnutí. V případě neúspěchu sepíšeme odvolání. Základními podmínkami pro získání trvalého pobytu jsou dostatečná délka přechodného pobytu a přiložení veškerých náležitostí k žádosti.

Extradice patří mezi nástraje spolupráce mezi státy v trestním právu. Jedná se o opatření státu, kterým vydá pachatele nacházejícího se na jeho území k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu cizímu státu, nebo mezinárodnímu tribunálu. Právní úpravu extradice nalezneme v mnoha mezinárodních smlouvách, ale je zakotvena i vnitrostátním právem České republiky. Cílem extradice je znemožnit pachateli, který se dopustil trestného činu, aby se svým útěkem do zahraničí vyhnul trestnímu stíhání či výkonu trestu. Naše advokátní kancelář zajišťuje také právní pomoc v souvislosti s extradicí.

Správní vyhoštění je nedobrovolné ukončení pobytu cizince na území České republiky ze sankčních důvodů. Může jít o správní vyhoštění z přechodného pobytu na území, nebo o správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu. V zákoně o pobytu cizinců je správní vyhoštění definováno jako ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území.

Potřebujete poradit s imigračním právem?

Naši advokáti jsou zvyklí pracovat v časovém stresu, poradíme Vám i v momentě, kdy Vás ostatní budou chtít odmítnout.

 
 

 

Imigrační právo je upraveno zákonem o pobytu cizinců na území České republiky a v jiných obecně závazných právních předpisech. Vývoj imigračního práva je zejména v posledních letech velmi dynamický a dochází tak k častým změnám, které jsou pro laickou veřejnost velice nepřehledné. Doporučujeme proto obrátit se na odborníka z řad naší advokátní kanceláře, který Vám pomůže ve všech krocích, které jsou s imigračním procesem spojeny. Předáme Vám neocenitelné rady, zkušenosti a znalosti, které jsme při své praxi získali.

 

V azylovém zákonu najdeme azyl definován jako právo státu umožnit cizinci, který je pronásledován, vstoupit na jeho území a zažádat o povolení k pobytu. O udělení azylu rozhoduje Ministerstvo vnitra, ke kterému cizinec podá návrh na zahájení řízení o udělení azylu, a do 90 dnů od jeho zahájení obdrží rozhodnutí, zda azyl získal, či nikoliv.

Cizincům ze zemí Evropské Unie i mimo ní nabízíme právní poradenství a zastoupení jak u podání žádosti k získání trvalého pobytu, tak u všech dalších jednání, které tento proces provázejí. Klienty obvykle zastupujeme během celého řízení, není však problém připravit i jednotlivá podání. Naše služby zahrnují úvodní konzultaci, při které zhodnotíme, zda jsou splněny zákonné podmínky k získání pobytu, dále připravíme žádost spolu s jejím odůvodněním, účastníme se výslechů klienta a zastupujeme jej, dokud není vydáno finální rozhodnutí. V případě neúspěchu sepíšeme odvolání. Základními podmínkami pro získání trvalého pobytu jsou dostatečná délka přechodného pobytu a přiložení veškerých náležitostí k žádosti.

Extradice patří mezi nástraje spolupráce mezi státy v trestním právu. Jedná se o opatření státu, kterým vydá pachatele nacházejícího se na jeho území k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu cizímu státu, nebo mezinárodnímu tribunálu. Právní úpravu extradice nalezneme v mnoha mezinárodních smlouvách, ale je zakotvena i vnitrostátním právem České republiky. Cílem extradice je znemožnit pachateli, který se dopustil trestného činu, aby se svým útěkem do zahraničí vyhnul trestnímu stíhání či výkonu trestu. Naše advokátní kancelář zajišťuje také právní pomoc v souvislosti s extradicí.

Správní vyhoštění je nedobrovolné ukončení pobytu cizince na území České republiky ze sankčních důvodů. Může jít o správní vyhoštění z přechodného pobytu na území, nebo o správní vyhoštění cizince s povolením k trvalému pobytu. V zákoně o pobytu cizinců je správní vyhoštění definováno jako ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území.

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

POMOC ADVOKÁTA S IMIGRAČNÍM PRÁVem

Možná si myslíte, že platit advokátovi za žádost, kterou zvládnete podat sami, se nevyplácí. S námi Vám ale řízení nezastaví a žádost nezamítnou!

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz

Další služby v oblasti imigračního práva