Skip to content

SOUSEDSKÉ SPORY

Sousedské spory a jejích řešení

Sousedské spory a jejích řešení

Sousedské spory a jejich řešení jsou i v praxi naší advokátní kanceláře skutečně rozmanité. Od přesahujících větví stromů, přes hádky o oplocení, až k přestupkům, které spočívají v nadávkách, výhrůžkách či v ničení majetku. Znepřátelené strany často hledají pomoc u příslušných obecních úřadů nebo policejních orgánů, ty jim však nemůžou poskytnout potřebnou pomoc, nejčastěji z důvodu, že spor má pravomoc řešit pouze příslušný soud. Ačkoliv se zdá toto řešení krajní, někdy je skutečně lepší najmout si advokáta.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete advokáta, který se zabývá sousedskými spory?

Tady jich máme několik.

„Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě.“ George Bernard Shaw

 
 

 

Nedohodnou-li se sousedé, je tento spor oprávněn rozhodovat pouze soud. Není v pravomoci správního úřadu, aby sousedovi pokácet strom nebo ořezat větve přikázal. Lze však i bez soudního rozhodnutí odstranit kořeny a větve, které přesahují na Váš pozemek v případě, že to soused na Vaši žádost v přiměřené době sám neučinil. Musí to být ale provedeno šetrně ve vhodnou roční dobu.

Zde je důležité rozlišit, kdy jde o stavbu novou a kdy o stavbu starou. Stavbu, která byla v minulosti povolená a zkolaudovaná již neřeší stavební úřad, jelikož úřední rozhodnutí, která jsou starší než jeden rok jsou nezměnitelná. Tato stavba je tak z pohledu stavebního zákona legální. Jedná-li se však o stavbu, která byla postavená roce 201, platí že stavba, která byla zřízená na cizím pozemku patří vlastníkovi pozemku. Pro majetkoprávní vypořádání je stěžejní, jestli stavebník stavěl v dobré víře nebo ne. Soudem tak může být uloženo vlastníkovi pozemku uhradit stavebníkovi účelně vynaložené náklady, nebo přikázat odstranění stavby a uvedení do původního stavu. Soud může také na návrh jedné ze stran pozemek za náhradu přikázat do vlastnictví stavebníka.

Tímto hlukem je myšlena třeba hlasitá hudba, či bouchání kladivem od brzkých ranních hodin. Na policii či přestupkový orgán se lze obrátit jen v případě rušení nočního klidu, během dne nemají tyto orgány kompetence zasáhnout, ledaže by se prokázalo, že jde o schválnost ze sousedovy strany. Proti všem imisím jako je kouř, prach, plyn a jiné, které vnikají na pozemek souseda a podstatným způsobem omezují užívání jeho pozemku, je možnost obrany soudní cestou. Dochází-li k rušení v nájemním domě, mají ostatní nájemníci možnost nahlásit to pronajímateli, který může dát nájemci, který hrubě či zvlášť závažně porušuje své povinnosti z nájmu vyplývající, výpověď.

Potřebujete advokáta, který se zabývá sousedskými spory?

Tady jich máme několik.

„Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě.“ George Bernard Shaw

 
 

 

Nedohodnou-li se sousedé, je tento spor oprávněn rozhodovat pouze soud. Není v pravomoci správního úřadu, aby sousedovi pokácet strom nebo ořezat větve přikázal. Lze však i bez soudního rozhodnutí odstranit kořeny a větve, které přesahují na Váš pozemek v případě, že to soused na Vaši žádost v přiměřené době sám neučinil. Musí to být ale provedeno šetrně ve vhodnou roční dobu.

Zde je důležité rozlišit, kdy jde o stavbu novou a kdy o stavbu starou. Stavbu, která byla v minulosti povolená a zkolaudovaná již neřeší stavební úřad, jelikož úřední rozhodnutí, která jsou starší než jeden rok jsou nezměnitelná. Tato stavba je tak z pohledu stavebního zákona legální. Jedná-li se však o stavbu, která byla postavená roce 201, platí že stavba, která byla zřízená na cizím pozemku patří vlastníkovi pozemku. Pro majetkoprávní vypořádání je stěžejní, jestli stavebník stavěl v dobré víře nebo ne. Soudem tak může být uloženo vlastníkovi pozemku uhradit stavebníkovi účelně vynaložené náklady, nebo přikázat odstranění stavby a uvedení do původního stavu. Soud může také na návrh jedné ze stran pozemek za náhradu přikázat do vlastnictví stavebníka.

Tímto hlukem je myšlena třeba hlasitá hudba, či bouchání kladivem od brzkých ranních hodin. Na policii či přestupkový orgán se lze obrátit jen v případě rušení nočního klidu, během dne nemají tyto orgány kompetence zasáhnout, ledaže by se prokázalo, že jde o schválnost ze sousedovy strany. Proti všem imisím jako je kouř, prach, plyn a jiné, které vnikají na pozemek souseda a podstatným způsobem omezují užívání jeho pozemku, je možnost obrany soudní cestou. Dochází-li k rušení v nájemním domě, mají ostatní nájemníci možnost nahlásit to pronajímateli, který může dát nájemci, který hrubě či zvlášť závažně porušuje své povinnosti z nájmu vyplývající, výpověď.

ŘEŠENÍ SOUSEDSKÝCH SPORŮ

ŘEŠENÍ SOUSEDSKÝCH SPORŮ

Ačkoliv naše advokátní kancelář nikomu žádné sousedské spory nepřeje, pokud k nim přece jen dojde, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme je vyřešit. Nabízíme kvalifikovanou právní pomoc, od sepsání předžalobní výzvy či stížnosti na souseda, až po zastupování u soudu v případě sousedských sporů.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Veronika Kubánková

veronika.kubankova@cikr.cz
+420 723 799 251

JUDr. Zbyněk Petr, Ph.D

zbynek.petr@cikr.cz
+420 732 542 503

Měla bych dotaz na řešení sousedských sporů. Už roky vlastním zahrádku v zahrádkářské kolonii a nikdy jsem neměla žádný vážnější problém. Vloni ale pozemek vedlejší zahrádky koupil nový vlastník a od té doby to je pořád něco. Většinou se věc podařilo po únavné m vyjednávání nějak vyřešit, ale na podzim mi začal obírat jablka ze stromu, který roste na mém pozemku, ale větve zasahují na pozemek souseda. Když jsem ho konfrontovala, řekl mi, že si může ovoce z přesahujících větví obírat, že to je kompenzace za spadané listí ze stromu, které musí shrabávat a dodal, že jestli se mi skutečnost, že ovoce obírá, nelíbí, může taky přesahující větve ořezat a bude. Může toto bez mého svolení skutečně udělat? A jak je to s tím ovocem? Děkuji za pomoc.

Anna P., Svojanov

Sousedské spory nejsou nic výjimečného, dokážou však člověku pěkně znepříjemnit život. Vždy je samozřejmě nejlepší se pokusit se sousedem domluvit, někdy to ale po dobrém nejde a člověku nezbude, než se začít zajímat o to, jak na problém nahlíží právo.

Jak je obecně známo, problematiku sousedských sporů upravuje občanský zákoník. V něm také najdeme odpověď na výše položený dotaz.

Předně se podívejme na otázku, komu patří ovoce ze stromu. Tuto situaci upravuje § 1016 odst. 1 občanského zákoníku. Jestliže Váš strom či keř vyrůstá z Vašeho pozemku, ale jeho větve přesahují na pozemek sousední, ovoce z něj spadlé na sousedův pozemek náleží sousedovi. Toto neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem (například obecní cesta). V takovém případě spadané plody i nadále náleží majiteli stromu. Jinak tomu však bude v případě, že ovoce ještě neopadlo a je pořád na stromě. V takovém případě patří ovoce stále vlastníkovi rostliny. Soused Vám tedy rozhodně neměl právo jablka z větví očesat. Naopak Vám měl dle § 1021 občanského zákoníku umožnit vstup na svůj pozemek, abyste plody mohla ze stromu obrat Vy. Tento paragraf totiž stanoví, že vlastník má umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.

Stejně jako s plody se to má i s listím. Listí spadané z Vašeho stromu na pozemek souseda náleží sousedovi a ten je tak odpovědný za jeho úklid. Po Vás sice může úklid listí požadovat, Vy však nemáte povinnost mu vyhovět.

Občanský zákoník pamatuje i na situaci, ke které se vztahuje druhý dotaz, a to na právo souseda ořezat větve, které na jeho pozemek zasahují. Odpověď najdeme v § 1016 odst. 2. Soused má skutečně právo odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, ale jen za splnění několika podmínek. Tou první je, že mu tyto působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Navíc musí nejprve vlastníka stromu požádat, aby větve či kořeny sám odstranil. K ořezání pak může soused přistoupit, jen pokud vlastník jeho žádosti v přiměřené době nevyhoví. Dalším požadavkem zákona je, aby k odstranění došlo šetrným způsobem a ve vhodné roční době. To je důležité, protože kdyby nešetrným zásahem došlo k vážnému poškození stromu, jehož následkem by bylo například jeho vyvrácení nebo uhynutí, mohla byste vůči sousedovi požadovat náhradu škody tím vzniklou. Sousedovo právo odstranit přesahující větve stromu tak není zdaleka tak samozřejmé, jak soused naznačuje.

Jak již bylo zmíněno, pro sousedské vztahy je v zásadě lepší najít společné řešení pro nastalé problémy. V případě, že se však nepodaří najít pro obě strany přijatelný kompromis, může o sporu rozhodnout příslušný soud.

Advokátní kancelář CIKR se věnuje problematice sousedských sporů a najde to nejlepší řešení právě pro Vás. Proto neváhejte a kontaktujte nás.

Sledujte nás na
soc. sítích