Skip to content

Měla bych dotaz na řešení sousedských sporů. Už roky vlastním zahrádku v zahrádkářské kolonii a nikdy jsem neměla žádný vážnější problém. Vloni ale pozemek vedlejší zahrádky koupil nový vlastník a od té doby to je pořád něco. Většinou se věc podařilo po únavné m vyjednávání nějak vyřešit, ale na podzim mi začal obírat jablka ze stromu, který roste na mém pozemku, ale větve zasahují na pozemek souseda. Když jsem ho konfrontovala, řekl mi, že si může ovoce z přesahujících větví obírat, že to je kompenzace za spadané listí ze stromu, které musí shrabávat a dodal, že jestli se mi skutečnost, že ovoce obírá, nelíbí, může taky přesahující větve ořezat a bude. Může toto bez mého svolení skutečně udělat? A jak je to s tím ovocem? Děkuji za pomoc.

Anna P., Svojanov

Sousedské spory nejsou nic výjimečného, dokážou však člověku pěkně znepříjemnit život. Vždy je samozřejmě nejlepší se pokusit se sousedem domluvit, někdy to ale po dobrém nejde a člověku nezbude, než se začít zajímat o to, jak na problém nahlíží právo.

Jak je obecně známo, problematiku sousedských sporů upravuje občanský zákoník. V něm také najdeme odpověď na výše položený dotaz.

Předně se podívejme na otázku, komu patří ovoce ze stromu. Tuto situaci upravuje § 1016 odst. 1 občanského zákoníku. Jestliže Váš strom či keř vyrůstá z Vašeho pozemku, ale jeho větve přesahují na pozemek sousední, ovoce z něj spadlé na sousedův pozemek náleží sousedovi. Toto neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem (například obecní cesta). V takovém případě spadané plody i nadále náleží majiteli stromu. Jinak tomu však bude v případě, že ovoce ještě neopadlo a je pořád na stromě. V takovém případě patří ovoce stále vlastníkovi rostliny. Soused Vám tedy rozhodně neměl právo jablka z větví očesat. Naopak Vám měl dle § 1021 občanského zákoníku umožnit vstup na svůj pozemek, abyste plody mohla ze stromu obrat Vy. Tento paragraf totiž stanoví, že vlastník má umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.

Stejně jako s plody se to má i s listím. Listí spadané z Vašeho stromu na pozemek souseda náleží sousedovi a ten je tak odpovědný za jeho úklid. Po Vás sice může úklid listí požadovat, Vy však nemáte povinnost mu vyhovět.

Občanský zákoník pamatuje i na situaci, ke které se vztahuje druhý dotaz, a to na právo souseda ořezat větve, které na jeho pozemek zasahují. Odpověď najdeme v § 1016 odst. 2. Soused má skutečně právo odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, ale jen za splnění několika podmínek. Tou první je, že mu tyto působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Navíc musí nejprve vlastníka stromu požádat, aby větve či kořeny sám odstranil. K ořezání pak může soused přistoupit, jen pokud vlastník jeho žádosti v přiměřené době nevyhoví. Dalším požadavkem zákona je, aby k odstranění došlo šetrným způsobem a ve vhodné roční době. To je důležité, protože kdyby nešetrným zásahem došlo k vážnému poškození stromu, jehož následkem by bylo například jeho vyvrácení nebo uhynutí, mohla byste vůči sousedovi požadovat náhradu škody tím vzniklou. Sousedovo právo odstranit přesahující větve stromu tak není zdaleka tak samozřejmé, jak soused naznačuje.

Jak již bylo zmíněno, pro sousedské vztahy je v zásadě lepší najít společné řešení pro nastalé problémy. V případě, že se však nepodaří najít pro obě strany přijatelný kompromis, může o sporu rozhodnout příslušný soud.

Advokátní kancelář CIKR se věnuje problematice sousedských sporů a najde to nejlepší řešení právě pro Vás. Proto neváhejte a kontaktujte nás.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ